Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

Posvet: Politizacija slovenskih vrtcev in šol?

Posvet: Politizacija slovenskih vrtcev in šol?

Posvet: Politizacija slovenskih vrtcev in šol?
Politika

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (EPA 2102-VIII), ki ga je skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) vložila v zakonodajno proceduro, se v temelju spreminjajo razmerja med deležniki v svetih vrtcev in šol (46. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). S povečanjem števila predstavnikov ustanoviteljev in ob hkratnem zmanjšanju števila zaposlenih v svetih se izrazito povečuje vpliv politike in političnih strank na izbiranje ravnateljic in ravnateljev ter na delovanje vrtcev in šol. Zdajšnja struktura svetov vrtcev in šol obstaja 25 let. V tem času se je kakovost slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema izboljševala, kar potrjujejo tri ključne mednarodne in periodične raziskave dosežkov učencev (PISA, TIMSS, PIRLS). V tem obdobju je vzgojno-izobraževalni sistem deloval stabilno in brez večjih pretresov. Upravičeno je sklepati, da je k dobrim rezultatom prispeval tudi primeren izbor ravnateljev in ravnateljic, ki so bili imenovani po zdaj veljavnem postopku, pri katerem je vpliv politike ustrezno omejen. Postavlja se vprašanje, zakaj strukturo svetov vrtcev in šol spreminjati, če le-ta prispeva k stabilnemu delovanju in kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, ter tvegati s politizacijo slovenskih šol in vrtcev. Želimo si, da bi razmisleki udeleženk in udeležencev posveta prispevali k javni razpravi o možnih učinkih predlaganih sprememb, ki posegajo v koncept organizacije in vodenja vrtcev in šol.

Pogosta vprašanja

O čem se gre 'Posvet: Politizacija slovenskih vrtcev in šol?'?

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (EPA 2102-VIII), ki ga je skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) vložila v zakonodajno proceduro, se v temelju spreminjajo razmerja med deležniki v svetih vrtcev in šol (46. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). S povečanjem števila predstavnikov ustanoviteljev in ob hkratnem zmanjšanju števila zaposlenih v svetih se izrazito povečuje vpliv politike in političnih strank na izbiranje ravnateljic in ravnateljev ter na delovanje vrtcev in šol