Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

67. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

67. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

67. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Politika

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov za policijsko sodelovanje (okvir Prüm II) ter spremembi sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ ter uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ

Pogosta vprašanja

O čem se gre '67. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo'?

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov za policijsko sodelovanje (okvir Prüm II) ter spremembi sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ ter uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ