Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

49. redna seja Državnega sveta

49. redna seja Državnega sveta

49. redna seja Državnega sveta
Politika

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 48. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-E) - skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M) - skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30)

Pogosta vprašanja

O čem se gre '49. redna seja Državnega sveta'?

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 48. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2