Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

45. redna seja Državnega sveta, 10. 11. 2021

45. redna seja Državnega sveta, 10. 11. 2021

45. redna seja Državnega sveta, 10. 11. 2021
Politika

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava 5.A Predlog Dodatnega mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje

Pogosta vprašanja

O čem se gre '45. redna seja Državnega sveta, 10. 11. 2021'?

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27