Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

44. redna seja Državnega sveta, 13. 10. 2021

44. redna seja Državnega sveta, 13. 10. 2021

44. redna seja Državnega sveta, 13. 10. 2021
Politika

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 43. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 4. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) 5. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) - nujni postopek 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) – druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Šestindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 8. Predlog Mnenja k Poročilu o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2020 9. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020

Pogosta vprašanja

O čem se gre '44. redna seja Državnega sveta, 13. 10. 2021'?

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 43. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2