Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

42. redna seja Državnega sveta

42. redna seja Državnega sveta

42. redna seja Državnega sveta
Politika

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 24. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev Šestmesečnega programa predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B) – druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) – skrajšani postopek 6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020 7. Predlog Sklepa k Problematiki oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo

Pogosta vprašanja

O čem se gre '42. redna seja Državnega sveta'?

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 24