Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

36. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 24. 2. 2022

36. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 24. 2. 2022

36. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 24. 2. 2022
Politika

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1315/2013 A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza 1. Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D), skrajšani postopek 3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020

Pogosta vprašanja

O čem se gre '36. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 24. 2. 2022'?

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št