Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

17. redna seja Odbora za zdravstvo, 17. 2. 2022

17. redna seja Odbora za zdravstvo, 17. 2. 2022

17. redna seja Odbora za zdravstvo, 17. 2. 2022
Politika

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-C), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B), druga obravnava 3. Razno 3. Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US) in Zakona o socialnem varstvu (ZSV)

Pogosta vprašanja

O čem se gre '17. redna seja Odbora za zdravstvo, 17. 2. 2022'?

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-C), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B), druga obravnava 3