Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

134. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

134. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

134. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije
Politika

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 14. 3. 2022 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in ciljanem političnem oglaševanju 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (prenovitev) 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 15. 3. 2022 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 17. 3. 2022

Pogosta vprašanja

O čem se gre '134. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije'?

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih načinov prevoza 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu 3