Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

133. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

133. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

133. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije
Politika

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1315/2013 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi platforme za sodelovanje za podporo delovanju skupnih preiskovalnih skupin in o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili Unije o varstvu osebnih podatkov 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov

Pogosta vprašanja

O čem se gre '133. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije'?

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št