Seznam kanalov Ponovno na sporedu?

120. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora, 5. 11. 2021

120. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora, 5. 11. 2021

120. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora, 5. 11. 2021
Politika

Dnevni red seje: A.1. Dogovor o nadaljevanju 85. izredne seje in o pripravi sklica 86. izredne seje zbora 1. Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, pecializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2. Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 3. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku 4. Dogovor o pripravi sklica 27. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 15. novembra 2021 5. Program dela Državnega zbora v času spomladanskega zasedanja leta 2022 6. Terminski program dela Državnega zbora za december 2021 7. Okvirni terminski program dela Državnega zbora za januar/februar 2022 8. Razno

Pogosta vprašanja

O čem se gre '120. redna seja Kolegija predsednika Državnega zbora, 5. 11. 2021'?

Dnevni red seje: A.1. Dogovor o nadaljevanju 85. izredne seje in o pripravi sklica 86